Kontingenter

1


medlemmer til 18 år
månedlig

6,00 €

medlemmer fra 18 - 21 år

månedlig 8,00 €
medlemmer fra 21 - 99 år månedlig 12,00 €
medlemmer sammenboende par månedlig 18,00 €
medlemmer passive årligt 35,00 €

Andre bidrag

2a. (se bemærk. nedenfor)

Opstart i FR - roning

(Medlemskab: Se pkt. 1)

Indskud

18-21 år € 15,00 / 21-99 år € 25,00 / samboende par € 50,00

Kursus

€ 25,00

 

Der betales efter 3. gang i alt € 50,00 (Beløb dog afhængig af alder og sambo-status).

 

2b. (se bemærk. nedenfor)

Opstart i FR - kajak (Medlemskab: Se pkt. 1)

Indskud

18-21 år € 15,00 / 21-99 år € 25,00 / samboende par € 50,00

Kursus*

€ 50,00

*(Betales i to rater)

*Der betales efter 3. gang € 50,00 (€ 25,00 i indmeldelsesgebyr + 25,00 som 1. rate af et EPP kursus).

Ved sæsonafslutning betales 2. og sidste rate af kursusgebyr; € 25,00 Dvs. at der i alt betales € 75,00

(Beløb dog afhængig af alder og sambo-status).

 

3.

Nedsat kontingent

50+ / frirum

Pr. sæson

50 % af alm. kontingent

Maks. én formiddag

pr. uge!

 

4.

Frikøb af arbejdspligt

Pr. time

€ 10,00

Dog maks. 10 timer for medl. over 18 år

 

5.

Svømning Holmberghalle

Pr. sæson for medl.

under 21 år

€ 30,00

 

 

Pr. sæson for medl.

over 21 år

€ 40,00

 

Sikkerhedstræning Campusbad

Pr. sæson for indgangschip

€ 10,00

 

 

Pr. gang for børn

€ 2,00

 

 

Pr. gang for voksne

€ 5,00

 

 

6.

Sauna

Pr. 30 min.

€ 2,00

 

 

7.

Skabsleje

Pr. sæson

€ 20,00

 

 

8.

Nøgledepositum

 

€ 25,00

 

 

9.

Lokaleleje

Pr. aften - unge

€ 50,00

Depositum € 100,00

 

Pr. aften - voksne

€ 80,00

Depositum € 100,00

 

10.

Overnat. for gæster

(Klubhus)

Pr. nat

Kr. 50,00 / € 6,70

 

Overnat. for gæster

(Hytten)

Pr. nat

Pt. gratis

 

Aut. affaldssække

Pr. stk.

Kr. 20,00 / € 2,70

 

 

11.

Leje af robåde

Pr sæde, pr. dag

Kr. 50,00 / € 5,50

Uanset bådtype!

 

12.

Leje af kajakker

Pr. kajak, pr. dag

Kr. 50,00 / € 6,70

 

 

13.

Skoleroning

Pr. elev, pr. dobbelt lektion (2x45 min.)

€ 2,00

 

 

 

 

 

 

14.

Instruktørløn kan gives til:

Unge op til det fyldte 18. år jvf. gældende takster – se nedenstående.

Personer over 18 år, der er under uddannelse, kan fortsat få instruktørløn efter samme takster.

Der skal ske månedlig afregning til kassereren, som evt. kan checke afregningen med roprotokollen.

Er der (evt. pga. dårligt vejr eller pga. manglende fremmøde) ikke behov for 2 instruktører, udbetales der kun løn til den ene. Er der ikke kommet nogle deltagere overhovedet, beregnes der kun løn for 1 time.

 

Personer over 18 år, der enten er i arbejde eller ledige, får ingen løn, dog kan ledige, jvf. gældende takster, få betalt deres kontingent. Aftale om aflønning / betaling af kontingent skal altid indgås med forretnings-udvalget, før instruktøren (eller hjælpeinstruktøren) påtager sig en opgave der berettiger til aflønning / fritagelse for kontingent. Se mere under ”bemærkninger”.

Instruktørløn

(Unge der underviser

andre unge i B&U afd)

Pr. instruktør, pr. lektion

Pr. hjælpeinstruktør,

pr. lektion

€ 5,00

€ 3,00

Uddannede Uuddannede

Instruktørløn - Polo

Pr. pers., pr. lektion

€ 4,00

Uddannede

 

15.

Kørselsgodtgørelse

Voksne

Ungdom

 

 

 

Instruktørkurser

Ingen godtgørelse

Se nedenfor*

Personlige færdighedskurser

Ingen godtgørelse

Ingen godtgørelse

Stævner

Ingen godtgørelse

Gældende takst

Langture

Ingen godtgørelse

Gældende takst

Repræsentation

Gældende takst

Gældende takst

Polo

Gældende takst

Gældende takst

* For unge under 18 år er der ved deltagelse i instruktørkurser en egenbetaling af personlige transportom-kostninger på € 20,00 pr. person. For aldersgruppen 18 – 21 år er egenbetalingen på € 30,00 pr. person.

Såfremt de faktiske udgifter er større end de hhv. € 20,00/30,00 dækkes det resterende beløb af klubben.

 

Gældende takster

Kørsel - bil u./ trailer

Takst pr. km.

€ 0,15

Kørsel - bil m./ lille trailer

Takst pr. km.

€ 0,20

Kørsel - bil m./ st. trailer

Takst pr. km.

€ 0,30

Såfremt transporten omfatter kørsel over Storebælt

 

 

16.

Kursusdeltagelse

Personlige færdighedskurser

Betales som udgangspunkt af det enkelte medlem

Instruktørkurser

Betales af klubben, såfremt der er tale om kursus-deltagelse som på forhånd er aftalt med den/de afdelingsansvarlige.

 

17.

Poloturneringer - turneringsgebyrer

Juniorer (maks. 18 år)

Maks. selvbetaling pr. runde

€ 20,00

Over 18 år

100 % selvbetaling

€ 0,00

Evt. øvrige tilskud til poloturneringer behandles individuelt.

 

Bemærkninger:

Personer med Sozialpass får 50 % reduktion på både indskud, kursusgebyr og kontingenter.

 

Tilføjelse til pkt. 14: Personer over 18 år, der er ledige, får ingen løn, dog kan de, jvf. gældende takster, få betalt deres kontingent ved instruktion og/eller klubtjeneste / klargøring. Evt. arbejdsindsats udover niveauet for kontingent kommer dog ikke til udbetaling.

 

Ovenst. er vedtaget i forretningsudvalget d. 16. feb. 2009 efter mandat givet af bestyrelsen d. 10. jan. 2009. Tilføjelse vedr. pkt. 14 vedtaget d. xx.xx.xxxx