Ro-reglement

Reglement for vinterroning

1. Vinterroning er roning mellem standerstrygning og standerhejsning.

Disse regler er en udvidelse til klubbens sommer-ro-reglement.

 

2. Kun frigivne, rutinerede roere må ro vinterroning. Kun rutinerede styrmænd må være udskrevet som styrmand.

Styrmænd skal være godkendt af bestyrelsen.

Gæsteroere er kun tilladt, ved godkendelse af hjemklub.

Er man under 18 år, skal forældretilladelse foreligge.

 

3. Der må kun ros i beskyttet farvand inden for klubbens daglige ro-område.

Bådene skal følge kysten så nær land som bundforholdene muligt. Kryds er kun tilladt mellem værftet og frihavnen, såfremt forholdelse i øvrigt tillader det. Forventet hjemkomsttidspunkt skal anføres i roprotokollen.

 

4. Der må kun roes i tidsrummet fra solopgang til mørkets frembrud.

Der skal være godt vejr og godt rovand, bådtypen taget i betragtning.

Ved optræk til forandring skal bådene straks søge land.

Det er ikke tilladt at ro, hvis der er is omkring bådbroen eller mellem båden og kysten der følges.

 

5. Der må kun roes i følgende bådtyper: Inriggere og gig-både, dog må kombibåde kun roes med dobbeltårer.

Roere som er frigivet i sculler, må endvidere ro i C1 og C2 bådene, under ledsagelse af motorbåd eller inrigger.

 

6. Under roningen skal mandskabet være iført redningsvest.

 

7. Roerne skal bære påklædning egnet til udøvelse af vinterroning.

 

Vedtaget på roermøde d. 26.04.2010

Godkendt af bestyrelsen d. 25.10.10