Vedtægter for ungdomsafdelingen

§ 1 Navn

Ungdomsafdelingen hedder Flensborg Roklubs Ungdomsafdeling (FRU).

Den består af alle Flensborg Roklubs medlemmer til og med 18 år, som deltager i ungdoms-afdelingens aktiviteter.

 

§ 2 Formål

FRU’s formål er inden for rammerne af Flensborg Roklubs formålsparagraf især at varetage børns og unges interesser, samt så vidt muligt på egen hånd at arrangere ungdomsarbejdet i Flensborg Roklub.

 

§ 3 Ungdomsafdelingens organisation

Ungdomsafdelingen ledes af et ungdomsudvalg, som består af:

       En ungdomsleder

       En repræsentant for ledergruppen – ungdoms-roning

       En repræsentant for ledergruppen – ungdoms-kajak

       En repræsentant for ledergruppen – ungdoms-kajakpolo

       Et voksent støttemedlem

Ledergrupperne nedsættes omkring aktiviteterne roning, kajak og kajakpolo. De udpeger hver deres repræsentant til ungdomsudvalget.

Ungdomsudvalget afholder mindst 2 møder om året. Her planlægges aktiviteterne for det kommende år, blandt andet generalforsamlingen. Ligeledes udarbejdes forslag til ungdomsafdelingens budget     

 

§ 4 Ungdoms-generalforsamlingen, valg og stemmeret

Ungdomslederen vælges, repræsentanten for ungdoms- roning/kajak/ polo bekræftes på ungdoms-generalforsamlingen. De valgte bør være mellem 12 og 18 år gamle.

Et voksent støttemedlem vælges, ligeledes en repræsentant til fællesudvalget.

Her har alle aktive medlemmer af ungdomsafdelingen stemmeret, såfremt de er op til 18 år gamle, og har deltaget i afdelingens aktiviteter i det forløbne år.

 

Voksen-ledere af ungdomsaktiviteterne må deltage i forsamlingen.

Ungdoms-generalforsamlingen bør afholdes inden roklubbens egen generalforsamling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

§ 5 Økonomi

Ungdomsudvalget forvalter selv de midler, der specielt er stillet til rådighed for ungdomsarbejde.

Administrationen sker i samråd med klubbens kasserer.

 

§ 6 Repræsentation

Ungdomslederen er fuldgyldigt medlem af Flensborg Roklubs bestyrelse. Er ungdomslederen for-hindret, kan andre medlemmer af ungdomsudvalget være hans/ hendes stedfortræder, med fuld stemmeret

 

Disse vedtægter, der erstatter Ungdomsafdelingens vedtægter af 9.12.1998, er udarbejdet og vedtaget på Ungdoms-generalforsamlingen den 12.12.2009.